21/12/2013

ORDRE AAA/2394/2013, de 18 de desembre, per la qual es modifica l’Odre ARM/3085/2009, de 13 de novembre, per la qual s’aprova el Reglament de l’Orde Civil del Mèrit Mediambiental (BOE núm. 305)

Descarregar arxiu

21/12/2013

ORDRE AAA/2395/2013, de 18 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre de 15 d’abril de 1987 per la qual s’aprova el Reglament de l’Orde del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari (BOE núm. 305)

Descarregar arxiu

06/02/2013

REIAL DECRET 20/2013, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament general de recompenses militars, aprovat pel Reial Decret 1040/2003, d’1 d’agost (BOE núm. 32)

Descarregar arxiu

28/09/2012

CORRECCIÓ D’ERRADES de l’Ordre INT/2008/2012, de 21 de setembre, per la qual es regula l’Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil (BOE núm. 234)

Descarregar arxiu

25/09/2012

ORDRE INT/2008/2012, de 21 de setembre, per la qual es regula l’Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil (BOE núm. 231)

Descarregar arxiu

06/03/2012

ORDRE PRE/44/2012, de 2 de març, per la qual s’especifiquen les característiques i el disseny de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6081)

Descarregar arxiu

01/03/2012

DECRET 22/2012, de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6078)

Descarregar arxiu

09/09/2011

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions (DOGC núm. 5959, pàg. 47256, de 8.9.2011) (DOGC núm. 5960)

Descarregar arxiu

08/09/2011

DECRET 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions (DOGC núm. 5959)

Descarregar arxiu

10/03/2011

REIAL DECRET 304/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1320/2008, de 24 de juliol, pel qual es crea l’Ordre de les Arts i les Lletres d’Espanya (BOE núm. 59)

Descarregar arxiu

24/05/2010

ORDRE PRE/1340/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l’Ordre de 24 de setembre de 1982, per la qual s’aprova el Reglament que estableix les Ordenances de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu (BOE núm. 126)

Descarregar arxiu

22/05/2010

REIAL DECRET 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1523/82, de 18 de juny, pel qual es crea la Reial Ordre del mèrit Esportiu (BOE núm. 125)

Descarregar arxiu