05/08/2020

REIAL DECRET 725/2020, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Reial i Militar Orde de San Hermenegildo (BOE núm. 211)

Descarregar arxiu

01/07/2020

Reial Decret 613/2020, de 30 de juny, pel qual s’estableixen les distincions de funcionària o funcionari honorari i membre honorari de la Policía Nacional (BOE núm. 181)

Descarregar arxiu

19/07/2019

ORDRE JUS/782/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la denominació de la Diputació Permanent i Consell de la Grandesa d’Espanya, que passa a denominar-se Diputació Permanent i Consell de la Grandesa d’Espanya i Títols del Regne (BOE núm. 172)

Descarregar arxiu

12/06/2018

REIAL DECRET 336/2018, de 25 de maig, pel qual es crea la medalla de campanya per reconèixer la participació en determinades operacions militars i campanyes a l’exterior i s’estableixen els criteris generals per a la seva concessió (BOE núm. 142)

Descarregar arxiu

22/07/2017

REIAL DECRET 836/2017, de 8 de setembre, pel qual es crea l’Arxiu Històric de la Noblesa (BOE núm. 229)

Descarregar arxiu

21/12/2013

ORDRE AAA/2394/2013, de 18 de desembre, per la qual es modifica l’Odre ARM/3085/2009, de 13 de novembre, per la qual s’aprova el Reglament de l’Orde Civil del Mèrit Mediambiental (BOE núm. 305)

Descarregar arxiu

21/12/2013

ORDRE AAA/2395/2013, de 18 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre de 15 d’abril de 1987 per la qual s’aprova el Reglament de l’Orde del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari (BOE núm. 305)

Descarregar arxiu

06/02/2013

REIAL DECRET 20/2013, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament general de recompenses militars, aprovat pel Reial Decret 1040/2003, d’1 d’agost (BOE núm. 32)

Descarregar arxiu

28/09/2012

CORRECCIÓ D’ERRADES de l’Ordre INT/2008/2012, de 21 de setembre, per la qual es regula l’Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil (BOE núm. 234)

Descarregar arxiu

25/09/2012

ORDRE INT/2008/2012, de 21 de setembre, per la qual es regula l’Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil (BOE núm. 231)

Descarregar arxiu

06/03/2012

ORDRE PRE/44/2012, de 2 de març, per la qual s’especifiquen les característiques i el disseny de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6081)

Descarregar arxiu

01/03/2012

DECRET 22/2012, de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6078)

Descarregar arxiu