10/05/2007

DECRET 110/2007, de 8 de maig, de modificació del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4880)

Descarregar arxiu

28/07/2005

DECRET 160/2005, de 26 de juliol, de creació de la distinció de Cònsol de l’Esport de Catalunya (DOGC núm. 4436)

Descarregar arxiu

14/07/2005

DECRET 147/2005, de 12 de juliol, de modificació del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4426)

Descarregar arxiu

01/07/2004

DECRET 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4165)

Descarregar arxiu

05/09/2003

REIAL DECRET 1040/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de recompenses militars (BOE núm. 213)

Descarregar arxiu

20/05/2003

DECRET 122/2003, de 13 de maig, de segona modificació del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3887)

Descarregar arxiu

21/07/1998

DECRET 176/1998, de 8 de juliol, de modificació del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2685)

Descarregar arxiu

01/11/1997

ORDRE de 24 d’octubre per la qual es modifica la del 24 de gener de 1996 que completa la regulació de l’Orde al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues (BOE núm. 262)

Descarregar arxiu

01/02/1996

ORDRE de 24 de gener de 1996, per la qual es completa la regulació de l’Orde al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues (BOE núm. 28)

Descarregar arxiu

11/01/1996

REIAL DECRET 2023/1995, de 22 de desembre, de creació de l’Orde al Mèrit del Pla Nacional sobre Drogues (BOE núm. 10)

Descarregar arxiu

29/03/1995

DECRET 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2031)

Descarregar arxiu

29/07/1994

DECRET 182/1994, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1927)

Descarregar arxiu