29/01/2021

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es modifica la del 10 de desembre de 2020, per la qual s’aprova el calendari oficial de fires comercials internacionals de l’any 2021 (BOE núm. 25)

Descarregar arxiu

14/12/2020

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2020, de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s’estableix a efectes de còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2021 (BOE núm. 325)

Descarregar arxiu

27/05/2020

REIAL DECRET 538/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol oficial per les persones mortes com a conseqüència de la pandèmia COVID-19 (BOE núm. 150)

Descarregar arxiu

26/05/2020

DISPOSICIÓ de 21 de maig de 2020, de l’Institut Nacional d’Administració Pública per la qual es publica el Pla de Formació 2020, s’estableix el règim general de convocatòries d’accions formatives per al 2020 i es convoquen accions formatives per al primer semestre del 2020 (BOE núm. 149)

Descarregar arxiu

20/05/2020

ORDRE SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’us obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 142)

Descarregar arxiu

09/05/2020

REIAL DECRET 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’ alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 129)

Descarregar arxiu

03/05/2020

ORDRE TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 123)

Descarregar arxiu

03/05/2020

ORDRE SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, com també per a la pràctica de l’esport professional i federat (BOE núm. 123)

Descarregar arxiu

01/05/2020

ORDRE SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 121)

Descarregar arxiu

25/04/2020

REIAL DECRET 492/2020, de 24 d’ abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 115)

Descarregar arxiu

25/04/2020

ORDRE SND/370/2020, de 25 d’abril, sobre les condicions en les que s’han de desenvolupar els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 116)

Descarregar arxiu

22/04/2020

REIAL DECRET-LLEI 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació (BOE núm. 112)

Descarregar arxiu