Línies de treball

Comissió de governs locals

La Comissió de Governs Locals és una iniciativa que sorgeix, a través de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI), amb l’objectiu d’impulsar un espai de relació i d’intercanvi d’experiències i coneixements entre els professionals de l’àmbit de protocol i de l’organització d’esdeveniments en el món local.

Trobades virtuals

Periòdicament, organitzem trobades virtuals per debatre sobre temes relacionats amb el protocol, l’organització d’actes i les noves tecnologies aplicades. Un espai obert a tothom, on plantegem temes d’actualitat per tal de continuar formant-nos professionalment.

Debats d’empresa

Des de l’ACPRI organitzem trobades emmarcades en el sector empresarial amb ponents experts que debaten sobre diferents temes d’actualitat i relacionades amb el dia a dia de la professió.

Formació

Un espai destinat als nostres socis, on realitzem cursos específics i donem l’oportunitat a ampliar coneixements, reciclar-se, i gaudir d’un espai per millorar les habilitats de tots els professionals que ho puguin necessitar.

Quo vadis

Trobades entre professionals del protocol i les relacions institucionals on tractem i debatem sobre el futur de la nostra professió.

Fòrum ACPRI

Organitzem trobades temàtiques amb la presència d’experts en una gran varietat de matèries. El Fòrum ACPRI ofereix l’oportunitat al públic assistent a obrir interessants debats a partir de les ponències fetes pels professionals de cada sessió.