L’Associació

L’ACPRI és l’associació que agrupa els professionals de l’organització d’actes, protocol, cerimonial i relacions institucionals, no només els que l’exerceixen, sinó també totes aquelles persones que s’estan formant per arribar a ser-ho.

Des de l’ACPRI treballem per decidir, avaluar i gestionar el futur de la nostra professió, reconeixent a totes aquelles persones que durant molts anys han deixat la seva empremta professional i humana de manera excepcional; que han ajudat a augmentar el valor del protocol, el cerimonial i les tècniques d’organització d’actes; i que vetllen per transmetre i difondre els costums i les tradicions populars, alhora que reconeixen en l’àmbit públic noves expressions de la cultura popular.

Visió, missió, valors

L´ACPRI es va crear sense finalitat lucrativa per promoure l’estudi, divulgació de normes, pràctiques i costums protocol·làries, tant en l’àmbit oficial com en l’empresarial, com també per exercir d’entitat consultora en aquests camps.

La nostra visió com a associació és ser el punt de trobada de tots aquells professionals que comparteixen uns mateixos valors: la responsabilitat, l’eficiència, la innovació i l’ètica professional.

La missió de l’ACPRI és treballar per consolidar la figura professional dels tècnics i tècniques de Protocol, Cerimonial, Relacions Públiques i Relacions Institucionals. Des de l’Associació volem representar els interessos generals de la professió i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos del conjunt de la societat.

Els valors que s’han defensat sempre des de la nostra Associació i que lluitem perquè es defensin des de la professió són els de la confiança dipositada en les tècniques aplicades per professionals en l’organització d’actes; els del compromís social dels nostres professionals, que amb la seva feina troben punts d’acord entre institucions i entre el sector públic i privat, fent de les bones maneres i del respecte mutu una forma de comunicar-se; i els de la qualitat, dedicació i responsabilitat en totes les funcions derivades de la nostra professió, i com a dipositaris de la imatge de les institucions o les empreses que representem.

Estatuts

En aquest apartat, posem a disposició de tots els nostres socis i sòcies els Estatuts de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, aprovats en l’Assemblea Extraordinària del dia 17 de juliol de 2024.