09/04/2011

LLEI 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53)

Descarregar arxiu

28/03/2011

LLEI FORAL 2/2011, de 17 de març, per la qual s’estableix un codi de bon govern (BON núm. 60)

Descarregar arxiu

29/05/2009

LLEI 4/2009, de 28 de maig, de publicitat institucional de Castella i Lleó (BOCYL núm. 100)

Descarregar arxiu

19/05/2009

LLEI 2/2009, d’11 de maig, del president i del Govern d’Aragó (BOA núm. 93)

Descarregar arxiu

08/04/2009

LLEI 1/2009, de 30 de març, del Consell Consultiu d’Aragó (BOA núm. 68)

Descarregar arxiu

22/07/2008

ORDRE del conseller de Presidència de 15 de juliol de 2008, per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Presidència de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 87 de 21 de juliol) per la qual es despleguen els articles 1 i 11 del Decret 256/199, de 24 de desembre, sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 102)

Descarregar arxiu

28/07/2007

DECRET 99/2007, de 27 de juliol, de modificació del Decret 256/199, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim de precedències dels càrrecs i les institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els actes oficials (BOIB núm. 115)

Descarregar arxiu

21/07/2001

ORDRE del conseller de presidència de 2 de juliol de 2001, per la qual es despleguen els articles 1 i 11 del Decret 256/199, de 24 de desembre, sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els actes oficials (BOIB núm. 87)

Descarregar arxiu

22/03/2001

LLEI 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 35)

Descarregar arxiu

15/01/2000

DECRET 256/99, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim de precedències dels càrrecs i institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els actes oficials (BOIB núm. 7)

Descarregar arxiu

15/01/2000

DECRET 256/1999, de 24 de desembre, pel qual es regula el règim de precedències dels càrrecs i institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els actes oficials (BOIB núm. 7)

Descarregar arxiu