03/01/2020

ORDRE DEF/1282/2019, de 19 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre DEF/1756/2016, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les normes d’uniformitat de les Forces Armades (BOE núm. 3)

Descarregar arxiu

08/11/2016

ORDRE DEF/1756/2016, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les normes d’uniformitat de les Forces Armades (BOE núm. 270)

Descarregar arxiu

23/07/2014

REIAL DECRET 632/2014, de 22 de juliol, pel qual es disposa el cessament del Sr. Antonio de la Corte García com a cap del Quart Militar de la Casa de Sa Majestat el rei (BOE núm. 178)

Descarregar arxiu

23/07/2014

REIAL DECRET 633/2014, de 22 de juliol, pel qual es nomena com a cap del Quart Militar de la Casa de Sa Majestat el rei el Sr. Juan Ruiz Casas (BOE núm. 178)

Descarregar arxiu

07/02/2009

REIAL DECRET 96/2009, de 6 de febrer, pel qual s’aproven les Reials Ordenances per a les Forces Armades (BOE núm. 33)

Descarregar arxiu

15/03/2007

REIAL DECRET 308/2007, de 2 de març, sobre organització i funcionament de les Delegacions de Defensa (BOE núm. 64)

Descarregar arxiu

07/09/2002

REIAL DECRET 913/2002, de 6 de setembre, sobre representació institucional de les Forces Armades (BOE núm. 215)

Descarregar arxiu