16/08/2018

Decret 185/2018, de 16 d’agost, pel qual es decreta que les banders onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya els dies 17 i 18 d’agost (DOGC núm. 7686)

Descarregar arxiu