16/02/2021

RESOLUCIÓ EMC/420/2021, de 16 de febrer, per la qual s’estableix el calendari d’activitats firals de Catalunya de l’any 2021 (DOGC núm. 8345)

Descarregar arxiu

22/01/2021

ORDRE TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021 (DOGC núm. 8323)

Descarregar arxiu

11/12/2020

DECRET 145/2020, de 10 de desembre, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu del greu incendi declarat en una nau industrial de Badalona (DOGC núm. 8292)

Descarregar arxiu

02/12/2020

ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021 (DOGC núm. 8285)

Descarregar arxiu

17/06/2020

ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021 (DOGC núm. 8156)

Descarregar arxiu

27/05/2020

DECRET 58/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC núm. 8142)

Descarregar arxiu

07/05/2020

DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (DOGC núm. 8128)

Descarregar arxiu

29/04/2020

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (DOGC núm. 8123)

Descarregar arxiu

23/04/2020

DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 8119)

Descarregar arxiu

11/04/2020

DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC núm. 8109)

Descarregar arxiu

10/04/2020

DECRET 54/2020, de 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8108)

Descarregar arxiu

09/04/2020

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries (DOGC núm. 8107)

Descarregar arxiu