09/09/2011

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions (DOGC núm. 5959, pàg. 47256, de 8.9.2011) (DOGC núm. 5960)

Descarregar arxiu

08/09/2011

DECRET 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions (DOGC núm. 5959)

Descarregar arxiu

10/03/2011

REIAL DECRET 304/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1320/2008, de 24 de juliol, pel qual es crea l’Ordre de les Arts i les Lletres d’Espanya (BOE núm. 59)

Descarregar arxiu

24/05/2010

ORDRE PRE/1340/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l’Ordre de 24 de setembre de 1982, per la qual s’aprova el Reglament que estableix les Ordenances de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu (BOE núm. 126)

Descarregar arxiu

22/05/2010

REIAL DECRET 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1523/82, de 18 de juny, pel qual es crea la Reial Ordre del mèrit Esportiu (BOE núm. 125)

Descarregar arxiu

18/11/2009

ORDRE ARM/3085/2009, de 13 de novembre, per la qual s’aprova el Reglament de l’Orde Civil del Mèrit Mediambiental (BOE núm. 278)

Descarregar arxiu

03/08/2009

DECRET 117/2009, de 28 de juliol, pel qual es modifica el Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5434)

Descarregar arxiu

23/07/2009

REIAL DECRET 1036/2009, de 29 de juny, pel qual es crea l’Orde Civil del Mèrit Mediambiental (BOE núm. 177)

Descarregar arxiu

22/04/2009

REIAL DECRET 484/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de les condecoracions en l’àmbit de les telecomunicacions i el desenvolupament de la societat de la informació, com també la seva adequació a l’estructura organitzativa del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (BOE núm. 98)

Descarregar arxiu

06/04/2009

ORDRE CUL/853/2009, de 26 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 22 de juny de 1995, per la qual es regulen els Premis Nacionals del Ministeri de Cultura i es convoquen els corresponents a l’any 2009 (BOE núm. 83)

Descarregar arxiu

07/08/2008

REIAL DECRET 1320/2008, de 24 de juliol, pel qual es crea l’Ordre de les Arts i les Lletres d’Espanya (BOE núm. 190)

Descarregar arxiu

02/05/2008

DECRET 97/2008, de 29 d’abril, de modificació del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5123)

Descarregar arxiu