08/09/1988

REIAL DECRET 954/1988, de 2 de setembre, pel qual es regula l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi (BOE núm. 216)

Descarregar arxiu

18/03/1988

REIAL DECRET 222/1988, d’11 de març, pel qual es modifiquen els Reials Decrets de 27 de maig de 1912 i 8 de juliol de 1922 en matèria de rehabilitació de títols nobiliaris (BOE núm. 67)

Descarregar arxiu

22/04/1987

ORDRE de 15 d’abril de 1987, per la qual s’aprova el Reglament de l’Orde del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari (BOE núm. 96)

Descarregar arxiu

30/03/1987

REIAL DECRET 421/1987, de 27 de febrer, pel qual es crea l’Orde del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari (BOE núm. 76)

Descarregar arxiu

23/03/1987

DECRET 85/1987, de 20 de febrer, pel qual es concedeix el títol de Vila al municipi d’Alcarràs (DOGC núm. 819)

Descarregar arxiu

21/12/1981

DECRET 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 187)

Descarregar arxiu

19/05/1944

DECRET que modifica l’article 4 t. del Reglament de l’ordre mexicana de l’Aguila Azteca (DOF núm. 15)

Descarregar arxiu

07/06/1937

DECRET que reforma el Reglament de l’ordre mexicana de l’Aguila Azteca (DOF núm. 23)

Descarregar arxiu

20/01/1934

REGLAMENT de l’ordre mexicana de l’Aguila Azteca (DOF núm. 17)

Descarregar arxiu

19/01/1934

DECRET que crea l’ordre mexicana de l’Aguila Azteca (DOF núm. 16)

Descarregar arxiu

18/01/1934

DECRET que faculta l’Executiu de la Unió per a legislar sobre l’ordre mexicana de l’Aguila Azteca (DOF núm. 13)

Descarregar arxiu