29/12/2017

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual s’aprova el calendari oficial de fires comercials internacionals de l’any 2018 (BOE núm. 316)

Descarregar arxiu

17/10/2015

REIAL DECRET 927/2015, de 16 d’octubre, pel qual es concedeix l’ús de la bandera d’Espanya a la Policia Nacional (BOE núm. 249)

Descarregar arxiu

02/10/2015

LLEI 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236)

Descarregar arxiu

02/10/2015

LLEI 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE núm. 236)

Descarregar arxiu

31/03/2015

Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat (BOE núm. 77)

Descarregar arxiu

30/01/2015

REIAL DECRET 42/2015, de 29 de gener, pel qual es declara dol oficial amb motiu de la mort d’un militar del contingent espanyol a la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban (BOE núm. 26)

Descarregar arxiu

20/12/2014

REIAL DECRET 1091/2014, de 19 de desembre, pel qual es nomena introductor d’ambaixadors el senyor Juan Sunyé (BOE núm. 307)

Descarregar arxiu

27/11/2014

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2015, a efectes de còmput de terminis (BOE núm. 287)

Descarregar arxiu

24/10/2014

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Ocupació per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2015 (BOE núm.258)

Descarregar arxiu

12/07/2014

REIAL DECRET 597/2014, d’11 de juliol, pel qual es disposa el cessament del Sr. Bernardo de Sicart Escoda com a director del Departament de Protocol de la Presidència del Govern (BOE núm. 169)

Descarregar arxiu

12/07/2014

REIAL DECRET 598/2014, d’11 de juliol, pel qual es nomena director del Departament de Protocol de la Presidència del Govern el Sr. Andrés Costilludo Gómez (BOE núm. 169)

Descarregar arxiu

24/03/2014

REIAL DECRET 208/2014, de 23 de març, pel qual es declara dol oficial amb motiu del traspàs de l’Execel·lentíssim Senyor Adolfo Suárez González, president del Govern i duc de Suárez (BOE núm. 71)

Descarregar arxiu