11/04/2020

REIAL DECRET 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 101)

Descarregar arxiu

11/04/2020

ORDRE INT/335/2020, de 10 d’abril, per la qual es prorroguen els controls en les fronteres interiors terrestres reestablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 101)

Descarregar arxiu

09/04/2020

CORRECCIÓ D’ERRADES del ReIal Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (BOE num. 99)

Descarregar arxiu

01/04/2020

REIAL DECRET-LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19 (BOE núm. 91)

Descarregar arxiu

29/03/2020

REIAL DECRET-LLEI 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retributiu recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la Covid-19 (BOE núm. 87)

Descarregar arxiu

28/03/2020

REIAL DECRET 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (BOE núm. 86)

Descarregar arxiu

25/03/2020

CORRECCIÓ D’ERRADES del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 (BOE núm. 82)

Descarregar arxiu

20/03/2020

REIAL DECRET 464/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 399/2020, de 25 de febrer, pel qual s’estableixen les Comissions Delegades del Govern (BOE núm. 76)

Descarregar arxiu

18/03/2020

REIAL DECRET 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 73)

Descarregar arxiu

14/03/2020

REIAL DECRET 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67)

Descarregar arxiu

19/02/2020

CORRECCIÓ D’ERRADES del Reial Decret 136/2020, de 27 de gener, pel qual es reestructura la Presidència del Govern (BOE núm. 43)

Descarregar arxiu

08/02/2020

Reforma del Reglament del Senat per la qual es modifica l’article 49.2 i 3 (BOE núm. 34)

Descarregar arxiu