29/11/2013

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques , per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2014, a efectes de còmputs de terminis (BOE núm. 286)

Descarregar arxiu

31/08/2013

REIAL DECRET 572/2013, de 26 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 452/2012, de 5 de març, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Foment i es modifica el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials (BOE núm. 209)

Descarregar arxiu

02/08/2013

REIAL DECRET 571/2013, de 26 de juliol, de modificació del Reial Decret 83/2012, de 13 de gener, pel qual es reestructura la Presidència del Govern (BOE núm. 184)

Descarregar arxiu

11/02/2012

REIAL DECRET 348/2012, de 10 de febrer, pel qual es nomena director del Departament de Protocol de la Presidència del Govern el Sr. Bernardo de Sicart Escoda (BOE núm. 36)

Descarregar arxiu

24/01/2012

REIAL DECRET 199/2012, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència i es modifica el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials (BOE núm. 20)

Descarregar arxiu

21/01/2012

Reforma del Reglament del Senat per la qual es modifica l’article 49, apartat 2 (BOE núm. 24)

Descarregar arxiu

19/01/2012

CORRECCIÓ D’ERRADES DEL REIAL DECRET 83/2012, de 13 de gener, pel qual es reestructura la Presidència del Govern (BOE núm. 16)

Descarregar arxiu

18/01/2012

REFORMA DEL REGLAMENT DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS, pel qual es modifica l’article 46.1 (BOE núm. 15)

Descarregar arxiu

14/01/2012

REIAL DECRET 82/2012, de 13 de gener, pel qual es reestructura la Presidència del Govern (BOE núm. 12)

Descarregar arxiu

06/01/2012

REIAL DECRET 1/2012, de 5 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials (BOE núm. 5)

Descarregar arxiu

06/01/2012

CORRECCIÓ D’ERRADES DEL REIAL DECRET 1886/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les Comissions Delegades del Govern (BOE núm. 5)

Descarregar arxiu

31/12/2011

REIAL DECRET 1885/2011, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1094/2011, de 15 de juliol, pel qual es reestructura la Presidència del Govern (BOE núm. 315)

Descarregar arxiu