#tempsACPRI a Lleida


Dimarts, 30 d’octubre, ha tingut lloc a Lleida una trobada en la que s’ha presentat l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI) i als i a les professionals del protocol de la demarcació.

En aquesta trobada, el president, Josep Solà, ha manifestat la seva intenció de descentralitzar els actes que es duen a terme des de l’Associació, aconseguint que les delegacions se sentin acompanyades i escoltades, alhora que l’associat i associada pugui establir contactes amb altres professionals, ja sigui del mateix territori o amb la resta de delegacions. També ha exposat que amb ACPRI podran trobar un espai en el qual intercanviar dubtes i necessitats.

En aquesta línia s’ha acordat, que la delegació de Lleida, organitzarà un seguit de trobades durant el proper any, en format "esmorzar forquilla", com ja es va fer anteriorment.

Laura Sánchez, la delegada a Lleida s’encarregarà de recavar el feedback i propostes dels i de les professionals, per tal de focalitzar els eixos temàtics de cada trobada

El primer d’aquests es farà a finals de gener i tindrà un caire formatiu sobre protocol local.S’informarà a la resta de delegacions per si tenen interès adherir-se. Amb motiu de la celebració del VI Congreso Universitario de Comunicación y Eventos, el proper dia 15 i 16 de novembre, on ACPRI hi col·labora, s’ha presentat també el programa d’aquest que enguany es dedicarà al Protocol Local