Schneider Electric reb la Placa al treball President Macià 2009


p>Schneider Electric España, soci corporatiu de l´ACPRI, ha rebut la Placa al treball President Macià 2009 en la categoría de Seguretat i Salut en el treball. L´acte va tenir lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya i el va presidir el Molt Honorable Sr. José Montilla i l´Honorable Senyora Mar Serna, Consellera de Treball. El premi, entregat pel President de la Generalitat, va ésser recollit per Enrique Valer, Director General de Schneider Electric per la Zona Ibèrica i Francesc Raurich, Director de Recursos Humans.

La Placa Macià reconeix el treball realitzat durant els darrers anys per Schneider Electric per a millorar la seva política de Seguretat i Salut en el treball. A dia d´avui, 1.500 persones treballen a Catalunya i més de 3.800 a tot l´estat; en sels seus 9 centres de producció, en el centre logístic i en les 49 delegacions comercials.
 
A l´any 2006 el Comitè de Direcció de la companyía va prendre la decisió de modificar el sistema de gestió de la prevenció que tenia, amb l´objectiu d´aconseguir millorar els resultats en seguretat i salut laboral. Totes aquestes mesures adoptades s´han dirigit a un unic i fonamental objectiu: “Zero accidents”. En els darrers tres anys Schneider Electric ha aconseguit reduir els accidents laborals en més d´un 67%, estant molt aprop del seu l´objectiu marcat.
 
Més informació:
www.schneiderelectric.es