Ordre de condicions dels desplaçaments de la població infantil.


p>En el document adjunt, trobareu l’ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, sobre les condicions en les que han de desenvolupar-se els desplaçament per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.