Hem de treballar en defensa d’aquesta “beneïda” professió, exigir professionalitat i formació a qui optin als llocs que ara ocupem


Ramon Peche Villaverde

Director del Servei de Protocol i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’ Aranjuez

És llicenciat en Ciències de la Informació (periodisme) i actualment ocupa el càrrec de Director del Servei de Protocol i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Aranjuez on hi treballa des de fa 30 anys i sempre com a cap dels Gabinets de Premsa, d’Alcaldia i Mitjans de Comunicació, de Protocol …
Periodista i tècnic especialitzat en protocol municipal és membre de la Federació d’Associacions de Premsa d’Espanya i de l’Associació Espanyol de Protocol d’on és membre de la seva junta directiva des de l’any 2009.
Ha redactat els Reglaments de Protocol i Cerimonial i d’Honors i Distincions de l’Ajuntament d’Aranjuez; el reglament de Cronistes Oficials de l’Ajuntament d’Aranjuez així com el Reglament de Distincions Policials de l’Ajuntament d’Aranjuez.

Per el Sr. Josep Solà i Parés

“Hem de treballar en defensa d’aquesta “beneïda” professió, exigir professionalitat i formació a qui optin als llocs que ara ocupem.”

Ramon Peche Villaverde

Ramon, com i quan comences a treballar amb el Protocol i les Relacions Institucionals?
El 1995, després de dotze anys al Gabinet de Premsa de l’Ajuntament d’Aranjuez, l’Alcaldia decideix crear el Servei de Protocol i Relacions Institucionals, del que ocupo la Prefectura des de llavors. He treballat per a tres alcaldes, una alcaldessa i gairebé un centenar de regidors …
 
Defineix Protocol amb una paraula o una frase.
Protocol és organització.
Protocol és el conjunt de tècniques, disciplines i procediments que intervenen en la correcta organització i desenvolupament d’actes i esdeveniments.
 
Un bon cap / un bon cap de Protocol i Relacions Institucionals ha de ser una persona …
Dinàmica, amb imaginació, comprensiva, pacient, diplomàtica, amb capacitat d’improvisació, propera, amb dots de convicció, prudent, amable, formada, educada, molt professional … Es pot dedicar una vida laboral sencera, perfilant al professional perfecte …

Em podries definir quines són les funcions del professional del Protocol?
En el meu lloc de treball, tot el relacionat amb el protocol municipal: els actes municipals, la seva organització i conducció, la responsabilitat del cerimonial municipal, l’assessorament a la Corporació en matèria d’honors i distincions, els agermanaments i les relacions institucionals, la cura de la simbologia municipal i la imatge corporativa i institucional de l’Ajuntament.
En general, el professional de protocol dels nostres dies és un expert en organització i conducció d’esdeveniments de tot tipus, emmarcant el seu treball en l’àmbit de la comunicació.
 
Quin consell donaries a la gent que està estudiant Protocol o a la que ara està començant en aquesta professió?
Formar consciència, realitzar tot tipus de pràctiques, abundar en el coneixement d’idiomes i veure el Protocol com una eina de comunicació.
 
Quines noves disciplines / àrees / estudis creus que són necessaris per a un bon professional del Protocol del segle XXI?
Fonamentalment conèixer les aplicacions de les noves tecnologies, de les xarxes socials i d’Internet.
 
Tens la impressió que el món del Protocol ha tingut l’evolució que esperaves?
No és només una impressió, és un fet que contrasto diàriament. Ha evolucionat, com pronosticàvem en l’última dècada del segle passat, els que vam començar en el protocol municipal i en l’Associació Espanyola de Protocol.
 
Quina opinió tens del futur del Protocol i les Relacions Institucionals?
Han de supeditar-se al sector dels esdeveniments i els actes públics, però tenen un dels camps amb més projecció professional i laboral
 
El Protocol i les noves tecnologies. Creus que fan la feina més fàcil o simplement diferent?
Indubtablement faciliten la tasca. Encara recordo els meus primers llistats a màquina de convidats, els primers dissenys d’actes amb retoladors de colors o aquelles confirmacions exclusivament telefòniques. Ara, l’ordinador i l’entorn Internet són les eines fonamentals.
 
La normativa, tant autonòmica com estatal, respon a les necessitats actuals? En quin sentit hauria de renovar?
Ha d’actualitzar perquè necessita adaptar-se a les noves situacions que s’estan plantejant. Fins i tot a la nova concepció de l’estament polític que tenen els ciutadans ia la representativitat social que ha de caracteritzar la pròpia classe política.
 
Et sents valorat en el teu treball?
Si, sobretot pels professionals, pels meus companys i companyes en molts departaments de protocol.
No obstant això, la classe política encara no entén molts dels nostres esforços i plantejaments, catalogant el nostre treball com “complementari” a l’acció de govern i no inherent a la mateixa.

Ens pots explicar alguna anècdota o situació compromesa que hagis viscut relacionada amb el protocol?
Amb la lògica discreció que ha de presidir sempre les nostres actuacions …
Una ocasió, “vam perdre” a un ambaixador d’un país asiàtic en els prolegòmens d’un acte públic amb cinc mil assistents i mil convidats … Ha de quedar en anècdota però exemplifica la necessitat de coordinació entre els responsables de protocol, de seguretat i de comunicació.
 
Ens donaries algun consell?
Més que un consell, una recomanació, que ja compleix a la perfecció ACPRI: treballar en defensa d’aquesta “beneïda” professió, exigir professionalitat i formació a qui optin als llocs que ara ocupem i mantenir sempre el I + D del Protocol, que en el nostre àmbit ha de ser Imaginació, Impuls, Implicació, Interès, Intuïció … i Desafiament, Dedicació, Disponibilitat, Decisió i Determinació.
 
Alguna cosa més?
Agrair la tasca de l’ACPRI i de les associacions professionals, com AEP, que mantenen encesa la flama de la dignitat professional i felicitar-vos per estar aquí, on se us pot trobar quan es necessita una acció corporativa ben entesa.

Descarregar arxiu