ACPRI

L’ACPRI és l’associació que agrupa als professionals que es dediquen a l’organització d’actes, protocol, cerimonial i relacions institucionals.

El compromís, la voluntat i la vocació professional han fet possible que avui es pugui presentar l’ACPRI. Som els i les professionals en exercici i totes aquelles persones que es formen per arribar a ser-ho, els que volem decidir, avaluar i gestionar el futur de la nostra professió.

Els associats i associades volem fer un reconeixement a totes aquelles persones que durant molts anys han deixat la seva empremta professional i humana de manera excepcional i que han ajudat a augmentar el valor del protocol, el cerimonial i les tècniques d’organització d’actes i han lluitat per recuperar la memòria històrica de les institucions democràtiques i vetllen per transmetre, difondre els costums i les tradicions populars i reconèixer en l’àmbit públic noves expressions de la cultura popular.

La missió i la visió son les claus estratègiques de l’ACPRI i constitueixen una plasmació dels orígens, l’objecte i les finalitats bàsiques de l’associació.

Aquestes finalitats estan recollides en l’article 5 dels seus estatuts.

L´ACPRI es crea sense finalitat lucrativa per promoure l’estudi, divulgació de normes, pràctiques i costums protocol·làries, tant en l’àmbit oficial com en l’empresarial, així com per exercir d’entitat consultora en aquests camps.