Aconseguirem el que ens proposem, serem reconeguts com a professionals amb grau impartit en totes les universitats, i es coneixerà i reconeixerà la tasca que fem


Laura Sanchez Llovet

Delegada ACPRI a Lleida


Diplomada en relacions laborals i experta en direcció de comunicació, relacions públiques i protocol per Eserp Business School.
Consultora en protocol i gestora d’esdeveniments corporatius a Events and Protocol i responsable de comunicació a Vithas Hospital Montserrat de Lleida.
Conferenciant i docent a la Universitat d’Estiu de la UdL i d’altres acadèmies i escoles.
Delegada d’ACPRI a la demarcació de Lleida i recentment nomenada presidenta de Funde, associació de directives, empresàries i professionals de Lleida.

Pel Sr. Josep Solà i Parés

“Aconseguirem el que ens proposem, serem reconeguts com aprofessionals amb grau impartit en totes les universitats, i es coneixerà i reconeixerà la tasca que fem.”

Laura Sanchez Llovet

Laura, com i quan comences a treballar en Protocol i Relacions Institucionals?
Un estiu als 16 anys em vaig apuntar a un curs d’auxiliar de relacions públiques en una escola d’hostesses, a partir d’allí vaig estar uns anys, mentre estudiava, treballant d’hostessa de protocol en diferents actes, va ser així com vaig descobrir que aquest havia de ser el meu futur professional.

Defineix “Protocol” amb una paraula o frase.
Organització, coordinació i ordre.

Un bon / Una bona cap de Protocol i Relacions Institucionals ha de ser una persona …
… discreta, meticulosa, pro activa i persuasiva.

Em podries definir quines són les tasques del professional de Protocol?
Vetllar pel posicionament i visibilitat de la persona o entitat per la qual treballa mitjançant diverses accions: accions de relacions públiques i institucionals, de comunicació, gestió d’esdeveniments, etc. Aquestes poden ser desenvolupades pel propi professional de protocol o en coordinació amb altres professionals o departaments.

Quin consell donaries a la gent que està estudiant Protocol, o a la que està començant aquesta professió?
Que vegin el protocol des d’un punt de vista global i transversal, els ajudarà a entendre la flexibilitat del protocol i a tenir iniciativa pròpia. i no cal dir estar al dia, formant-se i informant-se contínuament.

Quines noves disciplines/àrees/estudis creus que calen per a una bon professional del Protocol i les Relacions Institucionals del segle XXI?
Organització de l’administració pública, a manca de legislació actual en l’ordre de precedències cal saber com estar organitzada l’administració per fer-se un mateix el seu propi “real decret”. Cal destacar també la importància de saber sobre habilitats comunicatives, lideratge, treball en equip per fer aflorar el millor tan dels companys com dels convidats a un acte que organitzem.

Tens la impressió que el món del protocol ha tingut l’evolució que esperaves?
Pel que es refereix a la normativa no, està totalment obsoleta. Pel que fa a les noves tecnologies sí.

Quina opinió tens del futur del Protocol i les Relacions Institucionals?
Crec que gràcies a associacions com ACPRI que actuen com a lobby aconseguirem el que ens proposem, serem reconeguts com a professionals amb grau impartit en totes les universitats, i es coneixerà i reconeixerà la tasca que fem.

El Protocol i les noves tecnologies, creus que fan el treball més fàcil o senzillament diferent?
Faciliten la professionalitat del treball.

La normativa, tant l’autonòmica com l’estatal, respon a las necessitats actuals? En quin sentit caldria renovar-se?
Tan l’autonòmica com l’estatal estan totalment obsoletes. Cal adaptar-se i actualitzar-se a cada canvi de govern. I cada municipi hauria de crear la seva pròpia normativa local.

Et sents valorada al teu treball?
Quan es veuen els resultats sí, tot i que, ja sigui el client o el teu cap, considero que no son conscients de les hores de feina que hi ha al darrera per obtenir aquests resultats.

Ens pots explicar cap anècdota o situació compromesa que hagis viscut relacionada amb el Protocol?
Crec que tots els que ens dediquem al protocol hem passat per les mateixes situacions compromeses d’haver ficat una autoritat on no toca i dir-te que o la canvies o marxa de l’acte.

Ens donaries cap consell?
Tenir una bona xarxa professional i mantenir una relació fluïda amb professionals del nostre sector, sempre podem aprendre i ajudar-nos mútuament

 
COM A MEMBRE D’ACPRI:

Per que et vas associar a l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals?
Per estar actualitzada de les novetats que pertanyen al meu sector, per tenir un punt de suport on poder recórrer en cas de necessitat o dubte, i per fer xarxa.

Ets membre de la seva junta directiva. Ens podries dir quin càrrec tens?
Soc la delegada d’ACPRI a Lleida.

Quins són els teus objectius dins la Junta?
Ser la portaveu de l’associació a Lleida i el fil d’unió dels i les associats/des de la província amb la junta directiva. Aconseguir tenir més presencia a Lleida i dinamitzar trobades entre els professionals.

Què esperes de l’Associació?
Que ens mantingui informats de tot allò referent a la nostra professió, que vetlli per la nostra millora contínua organitzant cursos, jornades, etc. i ampliar la xarxa professional.

Què demanaries als associats?
Que siguin actius, que ens traslladin les seves necessitats i inquietuds per poder focalitzar les nostres actuacions.

Què demanaries a les persones que encara no són socis?
Que siguin conscients que a través de l’associacionisme s’aconsegueixen resultats difícils d’aconseguir un sol.

Què trobes a faltar a l’Associació?
Organitzar més cursos formatius. Donar la possibilitat de poder assistir als actes de manera no presencial, és a dir, virtual, ja que és difícil compatibilitzar la jornada laboral amb actes fora de la ciutat 

Què creus que li sobra a l’Associació?
Res!

Descarregar arxiu