Un congrès dedicat al Protocol Local


Madrid va acollir una nova edició del Congrès Universitari de Comunició i Esdeveniments que en la seva sisena edició va estar dedicat íntegrament al Protocol Local, promogut per Isemco de la ma de Carlos Fuente, amb la col·laboració de les diferents associacions de protocol: ACPRI, AEP, APECA, ACRP així com de la FEMP.

Dues jornades intenses que van començar el dijous 15 de novembre, amb 6 grans blocs temàtics que varen ser tractats per diferents professionals del sector des d’Ajuntaments fins a Diputacions, Cabildos i altres organismes on va haver un bon debat entre els ponents i les taules amb els assistents, cosa que va provocar un congrès molt viu i obert.

A la clausura del Congrés es va fer evident la necessitat de continuar treballant aquests aspectes i des d’ACPRI el seu president va demana rque les diferents associacions treballessin plegades per aconseguir objectius comuns.

En aquesta edició ACPRI va tenir una elevada presència moltes persones de les quals van fer ponències o van participar en les diferents taules per tractar els diferents blocs tractats. Prèviament des de la presidència de l’Associació ja es va fer saber als diferents professionals de les administracions locals de Catalunya, per demarcacions, de l’existència del Congrés aixi com es va proposar de continuar treballant aquests blocs per demarcacions per enfortir el Protocol Local