Roser Clavell i Soldevila, viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència


p>Per primera vegada, el Govern de la Generalitat ha aprovat el nomenament d’un viceconseller/a dins de la seva estructura departamental. La primera persona nomenada per a aquest càrrec ha estat la Sra. Roser Clavell i Soldevila, viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència. Aquest nomenament s’ha pogut fer en virtut de l’article 24.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, on es diu que els comissionats adscrits al Departament de la Presidència o al departament del qual sigui titular el vicepresident/a poden tenir la denominació de viceconsellers.