Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat.


p>En el document adjunt, trobareu el Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.