Programa Jornada de Debats d’Empreses


p>La segona Jornada de Protocol d’Empreses a celebrar el proper dimecres 14 de març, preten debatre sobre el paper que juga el protocol i els professionals d’aquesta disciplina dins del patrocini empresarial, tenint en compte la complexa xarxa relacional que aquest àmbit suposa per a les empreses i les administracions públiques en l’actualitat.

Amb un format de taula rodona amb debat obert al final els temes a tractar seran:
– Quin és el paper que ha de tenir el protocol?
– Es necessari desenvolupar un manual de protocol específic per el mecenatge?
– Quin paper ha de jugar l’amfitrió en els actes organitzats que compten amb patrocini?
– Fins a quin punt ha de ser protagonista el patrocinador?
– Si ets un comprador de patrocini,quin es el promig d’oferiment -raons de selecció -tipologia de projectes a rebre-
– Experiències viscudes per cada ponent i les seves pròpies opinions o conclusions, del patrocini en general com : raons a escollir un projecte.