Ordre de prelació dels consellers/es del Govern de la Generalitat de Catalunya


S’ha publicat el Decret 22/2009, que remet a l’article 2 del Decret 246/2006 de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a determinar l’ordre de prelació protocol·lària dels consellers del Govern. Podeu consultar la totalitat d’aquesta nova llei a la secció de Normativa