Nova Junta de Govern d’ACPRI


strong>Nova Junta Directiva de l’ACPRI
 
 
El dilluns 18 d’octubre, va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals amb motiu de la convocatoria electoral per aquest dia. En aquesta Assembla es va proclamar la nova Junta Electoral.
 
La presidenta va presentar la nova Junta Directiva que ha de regir l’Associació en els propers 4 anys i està composta per :
– Gerard Pinyol, vicepresident i responsable d’Atenció al Soci i responsable de socis corporatius
– Josep Solà, vicepresident i responsable de la Web i juntament amb la Jacqueline Ruiz portaran la Comissió de Comunicació
– Carles Cortina, secretari i responsable de Governs locals
– Joaquim Vilanova, tresorer
– Montserrat Ribas, responsable de relacions institucionals
– Jaqueline Ruiz, responsable de la Comissió d’Empresa i portarà juntament amb el Josep Solà la comissió Comunicació
– Júlio Panizo, responsable comissió formació
– Xavier Lopez-Schmid, responsable de la Comissió de la Nit de l’ACPRI, jurat dels Premis ACPRI i reconeixement als jubilats
– Quim Lladó, delegat territorial a la demarcació de Girona
– Cristina Ramon, delegada territorial a la demarcació de Lleida
– Josep Canadell, delegat territorial a la demarcació de Tarragona
– Carme Canalda, delegada territorial a la demarcació de Terres de l’Ebre

 

La presidenta va dir que, a part de tot el que figura en el programa de la candidatura, va fer esment que els reptes més immediats són, a curt termini:
 
1. Ara que tenim el Grau a Madrid, l’hem de portar a la universitat catalana.
 
2. Defensar els efectes retroactius per les persones que tinguin els estudis o qui demostri l’experiència.
 
3. Amb el nou govern, presentar-nos, donar a conèixer ACPRI -la seva composició i els nostres objectius d’informar, formar i professionalitzar-, parlar de modificar el decret de precedències, intentar que la funció pública creï les places de Protocol.
 
4. Aprofundir amb la implantació del Carnet Professional, omplint-lo de continguts i d’avantatges.
En aquesta Assemblea vam poder gaudir de l’important treball desenvolupat pel nostre consoci Carles Cortina, qui ens va presentar una detallada proposta de la normativa del Reglament de Protocol, Honors i Distincions dels Ajuntaments. A l’acabar vam poder agrair-li la seva aportació a la professió i vam comentar tots plegat la importancia de conèixer -la opinió dels socis, per millorar i oferir la màxima relació d’activitats que ens ajudi a tots a potenciar la nostra professió.

Aprofitem l’avinentesa per recordar que el dia 5 de novembre tindrà lloc la Nit Acpri amb el lliurament dels Premis Nacionals de Protocol i Relacions Institucionals. Si voleu assistir-hi contacteu amb info@acpri.cat