Nova Cap de Protocol a la Cambra de Comerç de Barcelona


p>La Sra. Mercè Gavaldà, és  la nova cap de Protocol de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. La Sra. Mercè Gavaldà anteriorment havia estat cap de Protocol  i Relacions Públiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i posteriorment cap de Protocol i Relacions Públiques del Departament d’Indústria i Treball  de la Generalitat de Catalunya.