Nou Decret de precedencies en la Comunitat d’Extremadura


p>El passat divendres 16 de maig de 2008, es va publicar al DOE nº 94, el decret 79/2008, de 9 de maig, per la regulació de precedències i tractaments dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma d’Extremadura (podeu trobar-lo en la secció de NORMATIVA d’aquesta web)

D’aquesta manera Extremadura s’uneix a Catalunya, Andalusia, Navarra, Múrcia, País Valencià, Illes Balears, La Rioja Canàries, Ceuta i Melilla que ja ho tenien establert amb decrets o reglaments.