Multa de 600€ per no fer servir el CCO


Multes de 600 euros per no fer servir CCO (‘Amb Còpia Amagada’)

Fixa’t bé, ja que si envies missatges electrònics a diverses persones, et conve molt llegir aquest article de El País (http://www.elpais.com/articulo/internet/Multa/600/euros/dejar/vista/42/direcciones/correo/ electronico/elpeputec/20070223elpepunet_3/Tes) on es parla de la multa de 600 euros imposada a una persona per deixar a la vista 42 adreces de correu electrònic (tot i que només en va haver de denunciar una). Ja hi ha hagut diverses sentències semblants.

Dit d’una altra manera: deixar visible l’adreça electrònica d’una persona en un missatge de correu a diverses persones, pot ser considerat una infracció de l’article 10 de la LOPD (enLlei Orgànica de Protecció de Dades), que diu això:

··············
Artículo 10. Deure de secret.
El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal están obligats al secret professional amb respecte dels mateixos i al deure de guardar-los, obligacions que subsistiran fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el seu responsable.