L’èxit no és del Cap de Protocol sino de tot l’equip que l’acompanya


Javier Aguado

Coordinador de l’àrea de Protocol de la ONCE

Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universidad Complutense de Madrid, va cursar el Máster de Protocolo y Ceremonial por la Universidad San Pablo CEU.
Desde 1997 coordina l’àrea de Protocol de la ONCE a la direcció de Comunicació i Imatge de l’organització.
El 2008 fou el responsable coordinador de protocol de l’equip paralímpic espanyol dels Jocs Paralímpics de Pequín.

Per el Sr. Josep Solà i Parés

“L’èxit no és del Cap de Protocol sino de tot l’equip que l’acompanya.”

Javier Aguado

Javier, com i quan comences a treballar amb el Protocol i les Relacions Institucionals?
Els meus inicis daten de l’any 1998 quan a l’ONCE, institució en la qual presto els meus serveis, sorgeix la idea de crear un departament que s’encarregui d’organitzar els nombrosos esdeveniments que se celebraven tant de caire intern com extern.

Defineix Protocol amb una paraula o una frase.
Instrument / eina de comunicació.

Un bon cap / una bona cap de Protocol i Relacions Institucionals ha de ser una persona …
… afable, amo d’ell mateix, amb molta dot de comunicació i un saber estar extraordinari.

Em podries definir quines són les funcions del professional del Protocol?
Entenc que la ‘marca’ de l’empresa per la qual treballa ha d’estar per sobre de qualsevol interès personal. Per tant, la principal funció a ‘posar, vestir de llarg’ una acció de comunicació, prèviament dissenyada, i que situï en valor la identitat corporativa. Col·laborar, així mateix, en tota l’estratègia de comunicació que envolti l’acte i / o esdeveniment que s’organitzi, és a dir, ha de ser aquesta ‘mà amiga’ que qualsevol departament de comunicació sempre troba a faltar.

Quin consell donaries a la gent que està estudiant Protocol o a la que ara està començant en aquesta professió?
És molt important el constant aprenentatge, la humilitat, aprendre dels errors, no voler arribar a ser un ‘top’ del protocol en el primer esdeveniment. Extreure beneficis dels errors comesos perquè ens serveixin d’ensenyament per als futurs esdeveniments. Molt important saber treballar en equip. L’èxit no és del cap de Protocol sinó de tot l’equip que l’acompanya.

Quines noves disciplines / àrees / estudis creus que són necessaris per a un bon professional del Protocol del segle XXI?
En aquest sentit crec que hi haurà moltes opinions i, per mi, són totes vàlides. Però considero que un professional de protocol ha de tenir una base cultural molt bona, i saber fer servir les noves tecnologies. D’altra banda, ha d’estar al corrent de totes aquelles matèries que siguin susceptibles de l’àmbit en què es mogui l’empresa per la qual treballa. És a dir, un cap de Protocol d’una corporació municipal ha de saber com treballar amb les lleis … i un professional del protocol que exerceixi la seva activitat en una entitat bancària haurà de manejar coneixements d’economia bàsica. Insisteixo és un punt de vista molt personal.

Tens la impressió que el món del Protocol ha tingut l’evolució que esperaves?
Pel que fa al món de l’empresa, si. No tant el Protocol Oficial. I quan tots dos han de treballar de la mà …. queda molt camí per recórrer.

Quina opinió tens del futur del Protocol i les Relacions Institucionals?
Que és el futur del Protocol. Han d’anar de la mà. Tots dos són pilars bàsics en l’estratègia comunicacional de les corporacions.

El Protocol i les noves tecnologies. Creus que fan la feina més fàcil o simplement diferent?
Ho fan diferent i, de vegades més fàcil.

La normativa, tant autonòmica com estatal, respon a les necessitats actuals? En quin sentit s’hauria de renovar?
Aquest és un tema que ha de tenir una solució urgent. Ha d’establir-se un debat, el més immediat possible. No és de rebut que les autonomies hagin resolt decrets autonòmics de protocol i que això hagi suposat desaparèixer figures protocol·làries.
Cal dotar les autonomies d’instruments del Protocol oficial que no vagin en detriment de l’Estatal. Això, per exemple, el pateixen molt el protocol empresarial. En funció de l’autonomia en què treballis t’imposen uns criteris.
Caldria muntar una taula d’experts que treballessin aquest assumpte i, de passada, donar-li una volta al RD 2099/83. La seva data ho diu tot.
Renovar-se o seguir cometent errors.

Et sents valorat en el teu treball?
El protocol és un treball molt ingrat. Això no ho podem oblidar. Crec que el professional de protocol no ha de treballar per sentir-se valorat sinó per crear valor a l’empresa. Si més no, això és el que penso jo. D’aquesta manera, et sentiràs molt valorat.

Ens pots explicar alguna anècdota o situació compromesa que hagis viscut relacionada amb el Protocol?
Imagino que tots tindrem les mateixes anècdotes però explicaré una recent que, a més, té relació amb el comentat més amunt: la importància de treballar en equip i, sobretot, explicar el que tu fas i que la resta t’ho expliquin a tu.
Fi de visita a un centre de l’ONCE per part de 50 alumnes.
Els donem un petit berenar.
Pregunto si els busos, dos concretament, estan preparats per recollir-los i portar-los a Renfe Atocha.
Em diuen que no.
Pregunto què ha passat a la persona responsable dels trasllats.
Em respon que ‘a mi ningú em va dir que havien d’estar de nou els busos a recollir a aquests nois i, per això, els he dit que marxessin’.
Atac de nervis???, No.
Els vam donar doble berenar als nois mentre aconseguíem uns 20 taxis en menys de 10 minuts perquè no arribessin tard al tren.
En fi, ‘sol passar en les millors famílies’

Ens donaries algun consell?
El acabo d’esmentar però ho reitero: treballar en equip, units, humilitat, formació, no perdre la calma ni per descomptat les formes.

Alguna cosa més?
Doncs sí, ja que em doneu l’oportunitat, és molt important l’associacionisme i la tasca que feu tant vosaltres com l’Associació Espanyola de Protocol per defensar els interessos d’aquesta professió.

Descarregar arxiu