L’estratègia de protocol és clau per a l’èxit de la internacionalització d’una empresa


Roser Gatell

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

L’any 1988 va entrar a treballar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en diverses àrees d’organització d’actes, el 1999 va ser cap de protocol de l’Oficina del Departament de Treball i, fins a l’actualitat, és la cap de l’Oficina de Protocol del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Per el Sr. Roc Fages

“L’estratègia de protocol és clau per a l’èxit de la internacionalització d’una empresa.”

Roser Gatell

Saber com funciona el protocol cultural, empresarial i institucional de cada mercat extern és fonamental perquè una empresa culmini amb èxit la seva internacionalització. Així ho ratifica la presidenta de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI), Rosa Gatell, en aquesta entrevista amb Euncet. Gatell també destaca la importància del protocol per a les relacions institucionals entre governs i països

Euncet

Quina va ser la principal raó que la va empènyer a dedicar-se al protocol i les relacions institucionals?
L’any 1995, l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya va organitzar unes Jornades d’Especialització en matèria de Protocol  i em vaig apuntar perquè em va cridar l’atenció. Després de passar per les facultats d’Economia i Polítiques, em vaig adonar que el que m’agradava era el Protocol. A vegades la dedicació a aquestes disciplines és fortuïta precisament pel poc coneixement que hi ha en sobre la matèria.

Quin valor aporta aquesta disciplina al desenvolupament econòmic?
El protocol és l’activitat que facilita les relacions entre persones i institucions. Partint d’aquesta lògica, el protocol és fonamental perquè les negociacions d’acords econòmics es puguin desenvolupar sense problemes. En aquest sentit podem dir que el protocol és una eina fonamental per al desenvolupament econòmic, doncs sense ell moltes reunions bàsiques ni tan sols es podrien celebrar. Per tant, el protocol propicia les converses, possibilita la interrelació i facilita les negociacions siguin de la matèria que siguin: política, economia, tradició, societat, etc.

Em pot anomenar dos o tres moments clau on el protocol i les relacions institucionals hagin tingut un paper important per Catalunya i Espanya durant l’actual crisi econòmica?
D’una banda hi ha hagut les negociacions del President de la Generalitat amb tots els partits polítics i agents socials per parlar de les accions a emprendre per fer front a la crisi econòmica, on les qüestions protocol•làries van ser fonamentals a l’hora de plantejar l’ordre i l’ambientació de les reunions previstes.

D’altra banda, hi ha una acció menys visible però no menys important com és l’exigència que el President de la Generalitat sigui tractat, tal com diu l’Estatut, com el representant ordinari de l’Estat a Catalunya. Aquest principi sí que dóna transcendència a la presència i participació del president de Catalunya en les seves relacions amb el Govern de l’Estat.

A nivell econòmic, ¿aquesta disciplina es té només en compte per a les relacions entre països i entre governs i grans empreses?
Els sembla poc una disciplina que fa que les relacions entre països, governs i empreses funcionin? Crec que és una eina fonamental perquè aquestes relacions existeixin. S’imaginen, per posar un exemple, una reunió entre els presidents de Corea del Nord i Corea del Sud sense que la preparin professionals de protocol? Impensable.

Com ha d’afrontar un emprenedor o una empresa petita els aspectes de protocol per a la seva internacionalització?
Quan una empresa decideix ampliar els seus mercats a altres països és fonamental tenir en consideració quin és i com funciona el protocol cultural, empresarial i institucional de cada mercat objectiu. Sense aquests coneixements difícilment podran obrir mercats.

Creu que hi ha nínxol de mercat per a empreses d’outsourcing relacionades amb aquesta disciplina?
Si, perquè com deia en la resposta anterior, el coneixement del protocol internacional és fonamental per a l’èxit exportador de l’empresa catalana. Empreses especialitzades que facilitin aquesta formació i preparin adequadament les estratègies protocol•làries en cada mercat objectiu són una eina molt rendible per a les empreses exportadores catalanes.

És profitosa, per als empresaris catalans, la xarxa d’oficines de suport institucional internacional que ofereix el Govern català?
La xarxa del COPCA fa més de vint anys que existeix, fet que explica la utilitat que té per a les empreses catalanes. Treballen com una empresa de serveis que facilita la introducció de l’empresa catalana en molts mercats. Tenen contactes excel•lents i una àmplia i valuosa informació que posen al servei de l’empresari català.

Què recomanaria a un estudiant d’Euncet sobre com integrar els aspectes de protocol i relacions institucionals per a la gestió d’una empresa?
El primer que recomanaria és que els tingués present a l’hora de prendre decisions i de realitzar gestions. Sortosament, avui podem dir que el nostre mercat és el món sencer, però aquest repte només es pot afrontar si som sensibles a les realitats protocol·làries de cada racó del món on volem introduir-nos, i aplicar la màxima per a preparar curosament i detalladament cada gestió per a assolir un resultat professional amb èxit.