Fernando Ramos parla de ‘Protocolo Oficial vs Protocolo Privado’ a ACPRI


strong>Conferència de l’acadèmic professor Fernando Ramos, especialista en Dret de la Informació de la Facultat de Ciències Socials i Comunicació de la Universitat de Vigo, el dimarts 10 de gener de 2012 a la seu de l’Associació de Professionals de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya (ACPRI), animant a mantenir el desenvolupament d’espais on poder debatre els problemes reals

Una vegada mes hem tingut la sort de tenir entre nosaltres al professor Fernando Ramos, que ens va parlar del "Protocolo oficial versus Protocolo privado”.
 
Ha fet una exposició molt entretinguda i exclusiva pels socis d´ACPRI, al explicar algunes de les nombroses anècdotes que ha viscut e investigat al llarg de la seva vida professional.
 
Entre d’altres ha citat una sobre el President Tarradellas amb el President Adolfo Suarez quan es van trobar per negociar el restabliment de les institucions catalanes i on ell l’hi va dir a Suarez: "tot es negociable menys el protocol" ja que era la manera d’aconseguir el reconeixement public i la dignitat de les institucions que ell anava a representar vers l’Estat espanyol.
 
Ha fet una especial menció a les normes de protocol Local que s’haurien de reduir les institucions publiques a un ordenament mínim i a partir d’aquí establir uns criteris de caràcter general que s’apliquesin en cada cas segons la conveniència del moment.
 
Ha destacat i aconsellar que sempre hem de ser imaginatius a l’hora de convidar a personalitats rellevants a un acte i pensar mes en les persones que realment formen part del acte per referencia històrica, mes que per representació política del moment.
 
Ens ha aconsellat que els responsables de protocol ham de esser persones qualificades i no de confiança, ja que així aconseguirem que es facin les coses ben fetes i en criteri. Que en el futur els professionals siguin d’ofici per aconseguir uns actes mes efectius. Fets que reforça encara mes la raó d’existència de la nostre associació : velar i donar notorietat als professionals i al sector.
 
Constantment ens ha destacat , que a la professió hem de tenir 5 regles bàsiques com son : L’especialització, la ponderació, el equilibri, la vinculació i la tradició.
 
Va insistir en que calia aplicar-los sense por i en rigorositat, fent-los valer en cada acte.
 
Desprès ens va recordar que el protocol no és una ciència exacta si-no que és una ciència aproximativa on hem de justificar cada pas que es dona amb criteri i pactar.
 
El protocol ha de ser cada vegada menys rígid, establir una petita norma i a partir d’aquí tenir diferents criteris.
 
Va resumir dient que :
·         Invitem a les autoritats publiques segons la naturalesa del acte
·         Evitar la cessió de la presidència i fer dobles presidències.
·         Tractar a les persones rellevants com a Convidats d’Honor.
·         Fer servir formes d’agrupació corporativa o col·legial i aplicar l’ordenament per rang.
 
Tot i així va puntualitzar que eren les seves reflexions i ens va demanar a tots els assistents que hi diguéssim el nostre parer.
 
Per últim ens va animar a mantenir el desenvolupament d’espais on poder debatre els problemes reals sobre protocol a Catalunya i amb les autoritats especifiques amb una rellevància espacial a casa nostra, aixi com passa a d’altres comunitats .Creu que totes les activitats que des de l’associació estem desenvolupant com son els Debats d’Empresa i el Fòrum , son una gran aportació de l’associació ACPRI als professionals de Catalunya