“En protocol, no ens ha de fer por reciclar-nos de tant en tant … Aprendre a aprendre de nou”


Ramon Pujol i Nuñez

Director de Relacions Institucionals i Protocol del Futbol Club Barcelona

El Sr. Ramon Pujol és el Cap de Protocol i Relaciones Institucionals del Barça des de l’abril de 2005. Abans però, va ser el Cap de Protocol del Departament de Benestar i Família de la Generalitat durant 14 anys.
Té una amplia trajectòria tant acadèmica com professional: és titulat superior en Protocol i Relacions Institucionals i Cerimonial de l’Estat i Internacional i Graduat en Llengua Italiana. També ha realitzat estudis de Relacions Públiques a Madrid i direcció d’empreses a ESADE.
Autor de llibres com Catalans als Balcans i Guia pràctica de Protocol a la Fira, és membre docent de cursos de protocol en diverses universitats de l’Estat així com en diferents empreses i institucions.

Per Sr. Juan Pablo Torrents-Faura

“En protocol, no ens ha de fer por reciclar-nos de tant en tant…Aprendre a aprendre de nou”

Ramon Pujol i Nuñez

Com i quan comences en el món del protocol i les Relacions Institucionals?
Em vaig començar a interessar en temes de protocol l’any 1989, en una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, com a responsable dels temes del Gabinet vaig acabar l’estudi d’idiomes i començar els de Protocol i Relacions Institucionals com a complement a la tasca que realitzava.
L’any 1991 em van nomenar Cap de Protocol de la Conselleria de Benestar Social, càrrec que vaig exercir fins l’any 2005.

Quina relació ha de tenir el món de l’esport amb el protocol?
El Protocol i unes fluides relacions amb les institucions, les empreses i la societat civil són cabdals en el món de l’esport. El cerimonial i la tasca protocol·lària és essencial en tots els esdeveniments esportius, en la ordenació de les llotges presidencials, en els dinars oficials, en els trasllats a diferents països, en l’atenció als equips contraris, en l’organització i logística dels actes de lliurament de guardons, en les desfilades, en la interpretació dels himnes i en l’ús dels símbols i les banderes.
Pensa que la implicació de les institucions, la presència dels seus representants i seguidors i el suport dels governs als seus equips es bàsica i essencial, el tracte a totes les autoritats presents és responsabilitat d’un bon equip de protocol.

Què és per a tu el protocol?
Protocol és la escenificació coherent i pràctica de les activitats públiques de les institucions i les persones. Protocol és l’eina que facilita l’aplicació i l’ús de normes i costums. Protocol es l’art d’ordenar i endreçar abans de començar ….

Un/a bon cap de protocol i relacions institucionals ha de ser…
Un professional del sector, una persona absolutament fidel a les persones i col·lectius per qui treballa, un bon comunicador, una persona honesta i discreta, un bon actor “secundari” que treballi entre bambolines i que no surti mai a la foto, amb dots d’improvisació, i grans dosis de paciència i bon humor…
És molt important que un responsable de protocol sigui company dels seus homòlegs i que sàpiga delegar i responsabilitzar a les persones del seu equip.

Quin consell donaries a la gent que està estudiant Protocol o la que ara està començant en aquesta professió?
Que no comenci mai de zero, que realitzi pràctiques abans de treballar en el sector, que treballi en botigues, en restaurants, que parli amb el públic, que es relacioni amb diferents col·lectius, que sigui monitor de grups d’esplai, voluntari en activitats socials, que es relacioni amb les persones, que practiqui esports de grup, que aprofundeixi en coneixements generals, que tingui interès per cultures alienes i altres idiomes…Que transmeti, parli i es comuniqui i que no es limiti a aprendre en silenci.
Si ha fet tot això, els estudis, els postgraus i els màsters seran el complement bàsic final a una experiència adquirida.

Quina opinió tens del futur del Protocol i les Relacions Institucionals?
Actualment ja tenim un molt bon nivell de reconeixement professional, que hem guanyat entre tots, molt diferent de la imatge que es tenia tan sols fa 10 anys del nostre sector. Estem molt ben considerats a nivell nacional i internacional, crec que bàsicament per la feina ben feta, pel dia a dia i per la innovació que apliquem en els nostres projectes.
Jo crec que encara evolucionarà més, i fins i tot es poden crear “especialitats” dintre de la professió.

Quines noves disciplines/àrees/estudis creus que són necessàries per a un bon professional del Protocol del segle XXI?
Tots aquells estudis i activitats que complementin i enriqueixin les disciplines habituals: idiomes, docència, psicologia, periodisme, gastronomia, enologia, informàtica, musicologia, art, disseny, fotografia, interpretació, usos i costums, etnologia en general.
No ens ha de fer por reciclar-nos de tant en tant… Aprendre a aprendre de nou. Un cap de protocol que no innovi i no s’adapti a les noves tecnologies no evolucionarà mai…Quedarà ancorat en un altre segle, en aquell protocol ranci, encotillat i obsolet que no evoluciona i no s’adapta als signes del temps, a les necessitats de la societat actual.
Parlem d’aquell protocol que defensen els nostàlgics i els que apliquen usos d’altres cultures, per comoditat, amb l’afany de pontificar i imposar per imposar, sense raonar i sense escoltar les necessitats dels col·lectius i persones per qui treballen.
 
Com funciona el Departament de Protocol d’una entitat com és el F. C. Barcelona?
Com a totes les grans institucions requereix d’un equip multidisciplinari de professionals disposats a treballar quan és necessari, sense horaris concrets. Valorem molt la total dedicació i disposició, les ganes de crear, d’encetar nous reptes i d’innovar; creiem en les persones que tenen opinió pròpia i que fan seva i personalitzen la seva tasca.
Amb totes les seccions, disciplines esportives i activitats tenim una estructura que ens permet crear en el dia a dia i realitzar les responsabilitats dels demés companys en casos de necessitat, tot treballant junts en grans finals, en actes i celebracions especials i en grans esdeveniments…
Som un equip més dintre de la institució, ens agrada i enorgulleix molt sentir-nos identificats i formar part del “més que un club” … també els colors son nostres…I això ens esperona.
 
Ens pots explicar alguna anècdota o situació més compromesa que has viscut relacionada amb el protocol en un algun partit de futbol?
Si començo a explicar coses no acabariem mai aquesta entrevista, per sort tenim moltes anècdotes…Són les que ens fan millorar, rectificar si s’escau.i somriure. D’això si voleu, en podem parlar entre companys de protocol tot prenent un cafè.

Descarregar arxiu