El protocol sempre estarà present, sempre ha existit i sempre existirà


Virginia Navarro

Cap de Protocol i Relacions Institucionals de la Diputació de Còrdova

Llicenciada en Ciències de la Informació -Secció Publicitat i Relacions Públiques- l’any 1996 per la Universitat de Sevilla. Des de gener de 1997 treballa a la Unitat de Protocol i Relacions Institucionals de la Diputació de Còrdova, com Cap de Secció de la Unitat. Membre de l’Associació de Comunicació i Relacions Públiques de Còrdova, ha ocupat diferents càrrecs de la junta directiva des de l’any 2000 (vocalia d’”Organització d’actes públics”, vocalia de “Relacions amb els mitjans de comunicació”, Vicepresidència i Secretaria).

Per Sr. Josep Solà i Parés

“El protocol sempre estarà present, sempre ha existit i sempre existirà”

Virginia Navarro

Virginia, com i quan comences a treballar en el Protocol i les Relacions Institucionals?

Vaig començar l’any 1997, pràcticament just acabada la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Encara feia pràctiques en un estudi de disseny, em va cridar l’atenció l’anunci de treball de la Diputació de Còrdova i em va interessar molt l’oferta. Després d’una entrevista i una prova d’idiomes vaig aconseguir el lloc. Després de diversos tipus de contracte vaig realitzar el concurs oposició quan el van convocar per a la plaça de “Tècnic Superior de Protocol” i aquí segueixo..

Defineix Protocol amb una paraula o una frase.

Per a mi el protocol consisteix a disposar amb intel·ligència i sentit comú tots els elements necessaris perquè la realització d’un acte sigui perfecta i abast nostres objectius.
 
Un bon cap / una bona cap de Protocol i Relacions Institucionals ha de ser una persona …

… decidida, organitzada i amb “ma dreta”.
 
Em podries definir quines son les funcions del professional del Protocol?

En el meu cas, a més d’organitzar l’oficina i el personal al meu càrrec, organitzar tots els actes que se celebren a la nostra seu amb tot el que això implica. A més atenem visites institucionals i preparem les assistències a actes de tot l’equip de govern.
 
Quin consell donaries a la gent que està estudiant Protocol o a la que ara està començant en aquesta professió?

Que es preparin bé, que aprenguin totes les tècniques, les poques normes que tenim i s’analitzen amb “ull crític” els actes que se celebren diàriament en les seves ciutats be sigui mitjançant els mitjans de comunicació o anant-hi si ho poden fer.
 
Quines noves disciplines/àrees/estudis creus que calen per a un bon professional del Protocol del segle XXI?

Tot allò relacionat amb les noves tecnologies, xarxes socials, …
 
Tens la impressió que el món del Protocol ha tingut l’evolució que esperaves?

Crec que en el pla de l’organització d’actes si que ha evolucionat força però la normativa segueix sen un assumpte pendent.
 
Quina opinió tens del futur del Protocol i les Relacions Institucionals?

Penso que el protocol sempre estarà present. És necessari, que sempre ha existit i sempre existirà.

El Protocol i les noves tecnologies. Creus que fan el treball més fàcil o simplement diferent?

Per descomptat ho faciliten moltíssim. Quan jo vaig començar a treballar pràcticament no existia el correu electrònic, no teníem accés a internet a la feina i els mòbils començaven a utilitzar. Avui dia no m’imagino la meva feina sense aquestes eines..
 
La normativa, tant autonòmica como estatal, respon a les necessitats actuals? En quin sentit caldria renovar-se?

Es necessària i urgent la renovació del RD de Precedències, doncs està completament desactualitzat. La normativa autonòmica, almenys en el cas d’Andalusia, mai ha servit de molt, ja que contradeia en certs aspectes la norma estatal, de manera que no s’ha utilitzat prou feines (només per establir la precedència dels propis càrrecs de la Junta d’Andalusia).

Si la norma estatal quan es renovi, està ben feta, no serà necessari legislar res a les autonomies pel que fa a precedències es refereix (o és que no es poden incloure tots els càrrecs autonòmics, ara que les autonomies estan plenament desenvolupades i establir equivalències per a aquells càrrecs que difereixin en altres comunitats?)
 
Et sents valorada en el teu treball?

En el meu cas depèn de l’equip de govern i dels caps directes que tinc i, canvien cada quatre anys! Si que sento que el públic a qui atenc normalment ho valora i ho agraeix.

Ens pots explicar cap anècdota o situació compromesa que hagis viscut relacionada amb el Protocol?

Al llarg d’aquests 16 anys són moltes vegades les que he pensat tierra trágame” per situacions compromeses o fallades que veies passar per distracció de l’autoritat que conduïa l’acte.

Anècdotes moltes … Recordo un sopar de gala en què es va presentar un regidor en màniga curta acompanyat de la seva dona i la seva filla. Crec que el pobre no sabia ni on venia … Quan va veure la situació i li vaig comentar amb delicadesa que no l’esperàvem acompanyat no va trigar a rectificar i enviar de tornada a casa a la família.
 
Ens donaries cap consell?

No sóc amiga de donar consells però sí una recomanació per a tots els professionals de protocol: el pertànyer a alguna associació professional (en el meu cas l’Associació de Comunicació, Relacions Públiques i Protocol de Còrdova, de la qual sóc secretària) i tenir contacte amb altres responsables de protocol facilita molt la tasca.

Descarregar arxiu