El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència rep la nova Junta de Govern de l’ACPRI


La Junta de Govern de l’ACPRI, encapçalada pel president Josep Solà, va ser rebuda el dimarts 18 de juliol pel conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Hble. Sr. Raül Romeva, per conèixer els reptes que afronta l’associació en aquesta nova etapa.
 
En el decurs de la reunió s’ha presentat l’ACPRI, tot explicant al conseller la raó de la seva creació en defensa dels interessos i dignificació de la professió, així com els objectius i projectes que encara l’entitat en aquesta nova fase i la seva projecció internacional a través de la seva participació i col·laboració en els diferents fòrums i xarxes nacionals i internacionals del gremi.
 
El president de l’ACPRI ha posat de manifest la importància que té, per a l’Associació i el professionals que la conformen, comptar amb el suport i recolzament del conseller Romeva, com a cap de les Relacions Institucionals del Govern, per a una disciplina que no sempre ha estat ben entesa ni reconeguda però que es revela fonamental per facilitar la interrelació dels individus i les institucions, tant en l’àmbit públic com privat. En aquest sentit, Josep Solà ha convidat al conseller a participar i comptar amb la seva presència en els actes de més rellevància de l’ACPRI. També s’ha informat al conseller de les gestions que s’han engegat amb l’objectiu d’incorporar un epígraf propi a la Seguretat Social.
 
Per la seva banda, el conseller ha elogiat la feina dels professionals del Protocol i les Relacions Institucionals i ha destacat d’aquesta disciplina la seva capacitat d’evolució i flexibilitat, al temps moderns i les seves necessitats, tot resolem els problemes. En aquest sentit, ha explicat que el protocol és una eina fonamental per facilitar les relacions entre persones i les entitats, així com per a comunicar i transmetre la imatge desitjada. Finalment, el conseller Romeva s’ha posat a disposició de l’Associació i dels seus professionals en allò que pugui ajudar i ser útil.

A la reunió han assistit tots els membres de la Junta de Govern de l’ACPRI:
– Josep Pujol i Ros, vicepresident, tresorer i règim intern;
– Eva Serrano i Domínguez, responsable de Relacions Externes i Institucionals;
– Montserrat Ribas i Albert, secretària i responsable de l’atenció al Soci;
– María Fuentes Díaz, responsable de Comunicació i web de l’ACPRI; i
– Esther Otero Ruiz, responsable de marca, lobby i dignificació de la professió.
 
També ha estat present a la reunió Andreu Lallana Bendicho, cap de l’Oficina de Protocol del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.