ACPRI present al XV Congrés Internacional de Cerimonial i Protocol


p>Manaus, capital de l’Estat de l’Amazones al Brasil serà la seu per estatjar el XV Congrés Internacional de Cerimonial i Protocol ausicipiat per l’OICP on se celebrarà també el XXI Congrés Nacional de Cerimonial Públic organitzat pel CNCP de Brasil.

Durant els dies 27, 28 i 29 d’octubre d’enguany, l’Organització Internacional de Cerimonial i Protocol – OICP conjuntament amb el Comitè Nacional de Cerimonial Públic – CNCP (Brasil), organitza el XV Congrés Internacional de Cerimonial i Protocol i XXI Congresso Nacional Do Cerimonial Públic, sota el lema: "Cerimonial & Protocol, Ciència i Art en Sinèrgia", a Manaus, capital de l’Estat Amazones, Brasil.

ACPRI com a membre de ple dret de l’OICP treballa per realitzar un Congrés d’experiències amb un alt nivell científic, que permeti complir amb l’objectiu d’un veritable aprenentatge que potenciï el desenvolupament professional i alhora d’afavorir la interrelació i l’estrenyiment de llaços d’amistat a la gran família que reuneix als protocol·listes i cerimonialistes de l’àmbit internacional a l’actualitat. Manaus, serà l’epicentre per celebrar aquesta important trobada, amb experts acadèmics, professionals, estudiants i interessats en l’aplicació de l’ordre de protocol i el cerimonial, no només del sector govern, sinó també de l’empresa privada, els organismes, les acadèmies, l’esport, turisme i del propi ésser humà en el seu món social.

Els associats de l’ACPRI tenen un preu especial com a membres d’una de las entitats que formen la OICP.