ACPRI Girona promou un sopar entre socis i amics de la demarcació