ACPRI es reuneix amb el grup parlamentari d’ERC


Seguint amb els contactes amb els grups parlamentaris, el passat 30 de juny, la Roser Gatell i el Gerard Piñol, es varen entrevistar amb l’Il·ltre. Sra. Patrícia Gomà, portaveu adjunta del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta reunió va tenir lloc al Parlament de Catalunya, i és el resultat d’una carta que s’havia adreçat a tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya per tal de donar conèixer l’Associació i exposar l’argumentari dels professionals del protocol i de les relacions institucionals per tal que es contempli la possibilitat d’actualització del Decret 189/1981, de 2 de juliol, que estableix les normes de protocol i cerimonial de la Generalitat de Catalunya.
 
La diputada es va mostrar molt receptiva amb el tema, i ens va comunicar que el seu grup ja havien fet una proposta en el Parlament, la qual no va prosperar, però que segueixen amb la predisposició d’estudiar el tema encara que en la propera legislatura.
 
S’informarà de les properes reunions amb la resta de partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, val a dir però que el Grup d’Inciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha enviat una carta, en la qual ens donen el seu suport i ens comuniquen que trameten al Govern de la Generalitat la petici&oacute