ACPRI entra de ple dret a l’OICP


ACPRI entra de ple dret a l’OICP

L’Organització Internacional de Cerimonial i Protocol (OICP) va celebrar el proppassat dia 21 de novembre, després de la clausura del 10è. Congrés Internacional de Protocol, la seva desena Assemblea General Ordinària, amb la presència de tota la junta directiva de l’entitat.

En aquesta reunió es varen acordar un seguit de propostes, entre elles l’aprovació de l’entrada de l’Assocació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI) i de l’Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, ambdos com a membres de ple dret.

A l’Assemblea també es va aprovar el Reglament d’aplicació del Codi Deontològic de la professió, la seu de l’11è. Congrés Internacional de Protocol a celebrar a la ciutat de Budapest (Hongria) el 2010, l’escut i la bandera de l’OICP i es va candidatar com a soci a l’Asociación de Protocolo Uruguaya.

D’altra banda, es va establir que l’OICP convocarà els seus propis premis anuals, independents del Premi Internacional de Protocol, i aquests seran atorgats exclussivament per l’OICP i lliurats en el marc de cada Congrés Internacional de Protocol.