ACPRI convoca Eleccions a la Junta de Govern


p>Avui dimarts 31 de gener de 2017 el president de l’Associació ha fet arribar als seus associats la convocatòria a l’Assemblea Extraordinària que tindrà lloc el proper dia 5 d’abril de 2017 i on es celebraran les Eleccions a la Junta de Govern de l’ACPRI, i que s’adequarà als nous Estatuts Aprovats per l’Assemblea Extraordinària de l’11 de gener d’enguany.

Aquestes seran les terceres eleccions que se celebren al si de l’Associació des de la seva fundació l’any 2007.