ACPRI celebra la seva tercera assemblea


p>El proppassat dijous 25 de març va tenir lloc la tercera Aseemblea Ordinària de Socis de l’ACPRI.

En aquesta assemblea es va acordar tirar endavant un procediment electoral per celebrar eleccions a la presidència de l’ACPRI. Amb un esborrany ja redactat i les esmenes realitzades pels assistents es va decidir enviar el document als associats per tal que es pugui aprovar en els terminis establerts i poder procedir a la convocatòria d’eleccions al darrer trimestre de l’any.

En aquesta Assemblea també es va procedir als preceptius tràmits d’aprovació de l’acta de la sessió anterior; aprovació de l’estat de comptes de l’associació de 2009 i del pressupost per a l’exercici del 2010; i ampli resum de la gestió realitzada per la Junta de Govern al llarg de l’any 2009.