ACPRI aprova els seus nous Estatuts


El dimecres 11 de gener els socis i les sòcies de l’ACPRI es van reunir en Assemblea Extraordinària per aprovar els nous Estatuts que supleixen els aprovats el 13 d’octubre de 2009 i d’aquesta manera s’adeqüen a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’Associació i els seus estatuts.

En aquesta mateixa Assemblea l’actual Junta va fer saber que en aquest mes procediran al cessament dels seus càrrecs per convocar noves eleccions coincidint amb l’Assemblea Ordinària de 2017 i adequar el seu funcionament amb els Estatuts que s’han aprovat