1a. jornada de Debats de Protocol d’Empresa


p>El proper dimecres 5 d’octubre tindrà lloc a l’Auditori de Gas Natural Fenosa (Barcelona), la 1a. Jornada de "Debats de Protocol d’Empresa", organitzat per l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI), entitat que agrupa els professionals vinculats a aquest sector, on reconeguts professionals de l’àmbit de la comunicació com el Sr Lluís Bassat, President d’Honor del Grup Bassat Ogilvy o el Sr Jaume Giró, director general de Comunicació de La Caixa, analitzaran la situació actual del protocol a les empreses.
El món de la comunicació té moltes tendències i una d’elles és el com actuar amb el Protocol. El protocol ha anat evolucionant en els últims anys i com a conseqüència ha aparegut la necessitat de consolidar la figura professional del tècnic de Protocol, Cerimonial, Relacions Públiques i Institucionals. En aquesta Jornada, reconeguts professionals del món de la comunicació debatran sobre el valor del Protocol en les empreses i com es poden millorar les relacions entre institucions en un moment com l’actual, en què una comunicació ben organitzada i definida pot donar importants beneficis. No es pot parlar d’una empresa innovadora, avui dia, si no ha incorporat en les seves exigències internes el Protocol. ACPRI, Associació Catalana de Professionals del Protocol i Relacions Institucionals, és una entitat sense ànim de lucre que entre els seus objectius té el de consolidar la figura professional del tècnic de Protocol, Cerimonial, Relacions Públiques i Relacions Institucionals i aconseguir el reconeixement de la professió per part de les administracions públiques i entitats oficials.
Els debats de protocol d’empresa contribuiran a trobar les claus que permetran la consolidació d’una professió en creixement ia debatre el valor del Protocol a les empreses, com funciona i la seva necessitat dins de l’empresa tant pública com privada.
En aquesta ocasió de la mà d’importants professionals dins del camp de la comunicació sabrem el seu punt de vista sobre la professió, quin valor li donen o quan l’han usat i coneixerem les seves pròpies opinions o conclusions.
El Protocol no és una invenció moderna però sí que ha sofert una important evolució i actualització en els últims anys, on es reflecteix la generalització de la vida pública i la gran participació de l’empresa privada en les activitats socials. Per tant el professional del Protocol no només ha de ser un gran organitzador sinó que al mateix temps ha de saber desenvolupar-se en altres àrees com les tècniques d’organització, les noves tecnologies i el disseny, els idiomes, els mitjans de comunicació, l’oratòria, els gabinets, les empreses i les tècniques de reunió i negociació, perquè són una part importantíssima de la comunicació de les entitats i una comunicació ben desenvolupades contribueixen als beneficis de l’empresa.
El fet que importants professionals d’empreses com el Grup Bassat Ogilvy, La Caixa, grup Focomín o Laboratoris Almirall ens acompanyen com a ponents d’aquest debat li donen un valor afegit, que no s’ha de perdre, amb la figura del senyor Jordi García Tabernero, director general de Comunicació i Gabinet de Presidència de Gas Natural Fenosa que moderarà tot el debat.