1a. Jornada de Debats d’Empresa

1a Jornada Debats Empresa 1

1a Jornada Debats Empresa 2

1a Jornada Debats Empresa 3

1a Jornada Debats Empresa 4

1a Jornada Debats Empresa 5

1a Jornada Debats Empresa 6

1a Jornada Debats Empresa 7

1a Jornada Debats Empresa 8