Premis ACPRI 2023 – Categories i participació


Els Premis ACPRI 2023 ja estan aquí i en aquesta edició es repeteix el sistema de participació de l’any passat: tres fases en què es proposes candidatures i comença un procés d’elecció en la que els socis feu de jurat!

Aquest cop tornen a haver les tres categories tradicionals:

  • Premi ACPRI a la Trajectòria Professional: A l’excel·lència en l’organització d’un acte o conjunt d’actes dins d’una mateixa efemèride; al reconeixement en la investigació, estudi o publicació de treballs relacionats amb el protocol i les seves disciplines auxiliars i a la trajectòria professional quan quedi acreditada i reconeguda la vàlua de la persona proposada, en el seu exercici professional en les disciplines del protocol i les relacions institucionals.
  • Premi ACPRI a la Projecció Internacional: L’excel·lència en l’organització d’un acte o conjunt d’actes executats al territori de Catalunya i que tinguin o hagin tingut una projecció internacional destacada o a la trajectòria professional d’una persona física que des del nostre territori hagi realitzat una labor acreditada i de reconeguda vàlua dins de l’àmbit del protocol i/o les relacions institucionals amb caràcter internacional.
  • Premi ACPRI a la Institució Pública o Privada: Haver portat a terme l’organització d’actes durant el darrer any, quan es tracti d’un gran esdeveniment. Els millors treballs en el camp del protocol i les relacions institucionals.

El timing de les fases és:

  • 1a fase (1 de febrer – 20 de març): En aquesta fase, qualsevol professional vinculat amb el protocol i les relacions institucionals podrà proposar totes les candidatures que cregui adequades a les quatre categories de Premis ACPRI. No és requisit ser soci de l’ACPRI per poder participar en aquesta fase. Les propostes es poden fer per a les categories que es desitgi, no cal que es facin propostes per a les quatre categories. El número de candidatures a presentar no està limitat.
  • 2a fase (1 d’abril – 20 de maig): En aquesta fase, únicament podran participar els socis i sòcies de l’ACPRI. Podran escollir un candidat a Premi ACPRI d’entre les propostes presentades a la 1a. Fase. El número de votacions està limitada a una per a cada categoria.
  • 3a fase (1 de juny – 9 de juliol): En aquesta fase, únicament podran participar els socis i sòcies de l’ACPRI. Podran escollir un candidat d’entre els tres que més vots hagin obtingut en cada categoria, després del recompte de votacions realitzades durant la 2a. Fase. Les votacions es poden fer per a les categories que es desitgi, no cal que es voti per les quatre categories.

No s’admetrà l’autoproposta per a la concessió dels Premis ACPRI.

Bases Premis ACPRI 2023