Qui som?

L'ACPRI és l'associació que agrupa als professionals que es dediquen a l'organització d'actes, protocol, cerimonial i relacions institucionals.

El compromís, la voluntat i la vocació professional han fet possible que avui es pugui presentar l'ACPRI. Som els i les professionals en exercici i totes aquelles persones que es formen per arribar a ser-ho, els que volem decidir, avaluar i gestionar el futur de la nostra professió.

Els associats i associades volem fer un reconeixement a totes aquelles persones que durant molts anys han deixat la seva empremta professional i humana de manera excepcional i que han ajudat a augmentar el valor del protocol, el cerimonial i les tècniques d'organització d'actes i han lluitat per recuperar la memòria històrica de les institucions democràtiques i vetllen per transmetre, difondre els costums i les tradicions populars i reconèixer en l'àmbit públic noves expressions de la cultura popular.

La missió i la visió son les claus estratègiques de l'ACPRI i constitueixen una plasmació dels orígens, l'objecte i les finalitats bàsiques de l'associació.

Aquestes finalitats estan recollides en l'article 5 dels seus estatuts.

L´ACPRI es crea sense finalitat lucrativa per promoure l'estudi, divulgació de normes, pràctiques i costums protocol·làries, tant en l'àmbit oficial com en l'empresarial, així com per exercir d'entitat consultora en aquests camps.

Missió

La missió d'una entitat és el concepte que defineix la seva raó de ser, la finalitat i el propòsit fonamental que ha d´assolir davant els seus i les seves associades.

La missió de l'ACPRI és treballar per consolidar la figura professional del tècnic de Protocol, Cerimonial, Relacions Públiques i Relacions Institucionals. Representar els interesos generals de la professió i vetllar perquè l'activitat professional s'adequi als interesos del conjunt de la societat. Constituiex un dels objectius de l'ACPRI la creació del Col.legi Professional de Tècnics de Protocol, Ceremonial i Relacions Institucionals.

Visió

La visió consisteix en una projecció, una imatge de futur de l'associació a llarg termini.

La visió de l'ACPRI és ser el punt de trobada dels professionals que comparteixen els seus valors identificatius: la responsabilitat, l'eficiència, la innovació i l'ètica professional.

Valors

La vocació dels professionals demostrada en el seu exercici, es basa en tres valors:

  • Confiança: la confiança que dipositen totes aquelles persones i institucions que dia a dia valoren les tècniques aplicades per professionals en l'organització dels seus actes públics i privats.

  • Compromís social: el compromís social dels professionals, que amb la seva feina tenen com a finalitat trobar punts d'acord entre institucions i també entre el sector públic i privat, amb l'objectiu que estableixin relacions puntuals, evitant els conflictes i fent de les bones maneres i del respecte mutu una forma de comunicar-se. Vetllar per l'ordenació dels càrrecs electes i les seves institucions, respectant la normativa i la voluntat popular que s'exerceix a través de la seva elecció.

  • Qualitat, dedicació i responsabilitat: la qualitat de la feina, la dedicació exclusiva i la responsabilitat de ser dipositaris en ocasions de la imatge de la institució o l'empresa.

En compliment amb la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informaci, et recordemo que al navegar per aquest lloc estas acceptant l's de cookies propies i alienes. Accepto + info